RBC-Huiswerkinstituut Leeuwarden

 

Taal en rekentoetsen

 

Voor basisschool, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en voorgezet onderwijs

Veel leerlingen hebben moeite met taal en rekenen. De Rijksoverheid voert daarom zogenaamde referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen in. Hierin staat duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan.

 

Leerlingen op de basisschool krijgen vanaf 2015 een verplichte eindtoets taal en rekenen. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden ook toetsen en examens geïntroduceerd. Lerarenopleidingen besteden extra aandacht aan taal en rekenen.

 

Kom bij ons je taal en/of rekentoets trainen en leren volgens de referentieniveaus. geschikt voor leerlingen van de basisschool, middelbaar beroepsonderwijs (MBO), voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs (HBO)

 

 

 

 


 

 

                                        Meer informatie? Bel  : 058-2660717

                                                                      App : (06) 112 0 84 85

                                                                      Mail : info@rbc-huiswerkinstituut.nl

 

RBC-Huiswerkinstituut Leeuwarden (058-2660717)    info@rbc-huiswerkinstituut.nl